Kunst Galleri for familie

                          VELKOMMEN på siden - Kunstnere på besøg 😎    


                          

Kunstnere:
 Camilla Mosekjær Hansen ( niece)

 Karina Mosekjær Hansen  ( søster)

 Emil Agathon Bardrum ( barnebarn)

 Sofie Agathon Bardrum ( barnebarn)

 Frederik Agathon ( barnebarn)