Det fælles store billede af.
De 7 danske kunstnere i Rom"